بازدید جناب آقای محمدی مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان البرز

بازدید خانم دکتر پویا محمودیان مدیر کل صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی ایران

حضور جناب آقای دکتر مونسان وزیر محترم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در مراسم اختتامیه نمایشگاه بین المللی صنایع دستی