میز جلو مبلی

This product is a special coffee table that is both a front desk and suitable for decoration. All in all, it is made up of beautiful woods, including the Bowinga in the original text, and such as jujube, free-standing wood, plantain, orange, and so on.The dimensions of the table are (100 x100) cm.The base of the table is inlaid. It shows a beautiful and proud work.

این محصول ،یک میز ویژه می‌باشد که میز جلو مبلی و هم برای دکوراسیون مناسب است . تماماً با استفاده از چوبهای زیبا شامل بووینگا درمتن اصلی‌ کار،و چوبهایی مانند عناب ،چوب درخت آزاد ،چنار، نارنج،و …. تشکیل شده است . ابعاد میز (100×100) سانتیمتر می‌باشد . پایه میز منبت می‌باشد . اثری زیبا و فاخر را به نمایش میگذارد .

جهت خرید این محصول با گروه هنری سام تماس بگیرید