میز دکوراتیو سه تیکه فیروزه

این میز لوکس به ابعاد گرد 70 سانتیمتر با سنگ آمیتیس در سه سایز کوتاه متوسط و بلند.