میز جلو مبلی

This work of art, a rectangular plate, Dimension is (94Lx69Wx75H) cm.The base of the table is inlaid. The surface of the table is also composed of (5)mm thickness of natural woods with natural color such as orange, yew, maple, plane tree, rose padauk , and so on.The beautiful design of the wood is used alongside with the crushed, green granite stone in the work

این کار هنری،یک صفحهٔ مستطیل شکل به ابعاد (94×69) و به ارتفاع 75 سانتیمتر می‌باشد . پایه میز منبت می‌باشد .صفحهٔ سطحی میز نیز ازچوبهای جنگلی‌ با رنگ طبیعی مانند نارنج ،سرخ دار، افرا ، چنار ،رز پادوک ،و غیره به ضخامت 5 میلیمتر تشکیل شده است و سنگ گرانیت خرد شده سبز رنگ در زمینه کار استفاده شده است .

جهت خرید این محصول با گروه هنری سام تماس بگیرید