میز معرق

This luxurious table is ( 90×60 )cm with natural colors and with perfectly polished wood on very delicate pedestals. The jade stone in the background has a remarkable beauty

این میز لوکس به ابعاد (60×90) سانتیمتر با چوبهای معرق شده با رنگ‌های کاملا طبیعی بر روی پایه‌ کاملا ظریف قرار گرفته است . سنگ یشم در زمینهٔ آن زیبایی چشمگیری را به ارمغان آورده است.