صفحه معرق

Wooden Mosaic plate made of 145 cm in diameter and 78 cm in height, which has been used in the field of Wenge wood and in border use turquoise stone from Neyshabur ,which is suitable to use as a 6 /person dining table.

صفحهٔ معرق انجام شده به قطر 145 سانتی متر و ارتفاع 78 سانتی متر که در زمینهٔ آن از چوب ونگه و حاشیه آن از سنگ فیروزه نیشابور به کار گرفته شده است .که با کاربری میز ناهار خوری یا سرو 6 نفره می‌باشد.

جهت خرید این محصول با گروه هنری سام تماس بگیرید

جهت خرید این محصول با گروه هنری سام تماس بگیرید