میز معرق

This product is a kind of round table, with 145 cm in diameter and 78 cm in height. It is also widely used as a dining table for 6 person or use as a serving table. The mosaic design on surface , is made from beautiful Iranian wood and is mounted on a beautifully inlaid decorated beech stand.

این محصول یک میز گرد به قطر 145 و به ارتفاع 78 سانتیمتر می‌باشد . دارای کاربری ناهار خوری 6 نفره و یا به عنوان میز سرو غذا نیز کاربرد بسیار زیادی دارد که در طراحی معرق آن از چوبها ی بسیار زیبای ایران استفاده شده است و بر روی یک پایه بسیار زیبای منبت شده از چوب راش نصب گردیده است .

جهت خرید این محصول با گروه هنری سام تماس بگیرید